Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Heeft u een andere vraag, aarzel niet en neem meteen contact op.

FAQ

Welke instrumenten op mijn Lab zullen in aanmerking komen voor de dienst van LabSPX?

Alle instrumenten. Het doel van onze dienst is het uithanden nemen van alle ondersteunende taken. Wij sluiten geen enkel instrument uit. Wij nemen de handelingen op elk instrument over van uw laboratoriumpersoneel. Uiteraard is dit bespreekbaar, en kunnen er instrumenten om één of ander reden uitgesloten worden van onze service, als u dit wenst.

Het instrumentenbeheer wordt bij ons geregeld met een software pakket. Moeten wij hiervan afwijken als wij van de diensten van LabSPX gebruik willen maken?

LabSPX gaat de handelingen/taken van u overnemen. Alle huidige systemen en tools zullen door ons gebruikt worden zoals u ze gebruikte. Uw softwarepakket hoeft dus niet gewijzigd te worden.

Hoe waarborgt LabSPX de continuïteit van de dienst? Wat als de engineer van LabSPX uitvalt door ziekte of overmacht?

Elke klant krijgt 2 vaste engineers toegewezen. Dit houdt in dat, als 1 engineer niet aanwezig kan zijn op de afgesproken dagen, de andere engineer aanwezig zal zijn. Om te waarborgen dat de kennis niet veroudert zal er een roulatie plaatsvinden.

Wie wordt er geplaatst om het werk uit te voeren? Is dat altijd dezelfde persoon?

Wij plaatsen ervaren engineers met een laboratoriumachtergrond. Ze kunnen volledig autonoom werken en hebben oog voor de gehele werking van het laboratorium en de rol die hun werkzaamheden daarin spelen.

Hoe gaat LabSPX om met acute storingen?
Als het een kritisch instrument betreft, zal het in gang zetten van de reparatie via LabSPX geen tijdwinst opleveren. Zodoende zal dit het snelst door uzelf opgepakt kunnen worden. Als het om een niet urgente storing gaat, kan dit aan LabSPX overgedragen worden en zetten wij de juiste handelingen in gang. Als u op zoek bent naar superclone Replica Rolex, Super Clone Rolex is de plek om naartoe te gaan! De grootste collectie nep-Rolex-horloges online!
Heeft LabSPX een accreditatie?

Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren volgens uw huidige werkprocessen. Dit houdt in dat ons werk onder uw kwaliteitssysteem valt.

Waar begint en waar stopt de verantwoordelijkheid van LabSPX?

Een laboratorium in zijn geheel is een mix van complexe en dynamische processen. Om die reden brengt LabSPX het huidige proces in kaart en wordt aan de hand daarvan, samen met u, bepaald waar ons werk start en waar ons werk eindigt. Dit kent op voorhand vanuit ons geen limieten.

Wat voor type onderhoud voert LabSPX uit?

LabSPX neemt alle laboratorium ondersteunende werkzaamheden van u over. Dit zijn, in de regel, alle werkzaamheden waarvan u vindt dat deze niet tot de kerntaak van uw lab personeel behoort. Dit omvat bijvoorbeeld validaties, kalibraties, bestellingen van chemicaliën, externe onderhoudsplannen enz.

Zijn wij verplicht onderhoud van LabSPX af te nemen en onze huidige leveranciers hiervan stop te zetten?

Vaak zijn de instrumenten die preventief onderhoud ontvangen zeer specialistisch.
Waar voorheen uw laborant het preventief onderhoud inplande, zal LabSPX dit nu doen, gewoon bij uw vertrouwde leverancier. Ook ontvangen wij de service engineer van uw leverancier, en dragen de zorg van het up-to-date houden van het lopende onderhoudscontract.
Eén aanspreekpunt, één locatie voor alle lopende onderhoudscontracten.

Momenteel werken wij met instrumenteigenaren. Hoe gaat LabSPX daarmee om?

De rol van een instrumenteigenaar is bij elk laboratorium anders. Veelal zien wij dat de verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het logboek, bij de instrument eigenaar blijft, maar dat de hand- en spandiensten bij LabSPX liggen. Daarbij handelt LabSPX altijd in het belang van uw kwaliteit en processen.   

Wij hebben een GMP omgeving. Kan LabSPX hier ook hun dienst aanbieden?

Wij hebben ervaring in een productielaboratorium in een GMP omgeving. Voor de diensten van LabSPX geen enkel probleem. Stel ons gerust uw vragen over hoe wij daar precies te werk gaan. Ga naar de contactpagina.

Wat is de prijs van een samenwerking met LabSPX?

De hoofdreden om werk uit te besteden is kostenreductie. Wilt u weten hoe LabSPX bij u draagvlak creëert om u te ontzorgen? Neem nu contact met ons op.

nl_NLDutch